Onderwijs

Samenwerken is een vaardigheid

Leer het met Popdat

Om als burger volwaardig mee te doen in de 21e eeuw is het handig om een aantal technieken te beheersen. Uit internationaal onderzoek blijkt dat Nederlandse scholen minder aan burgerschapsonderwijs doen dan andere landen. En Nederlandse leerlingen hebben minder kennis, vaardigheden en betrokkenheid op dit gebied in vergelijking met leeftijdgenoten uit vergelijkbare landen, zoals België en Scandinavië. Bovendien zitten er grote verschillen tussen opleidingsniveaus. Vwo’ers hebben in de brugklas al anderhalf keer zo veel vertrouwen in hun eigen politieke kunnen als vmbo’ers.

  

Popdat zorgt er voor dat burgerschap gaat leven voor scholieren. Met een Popdat lespakket zorg je voor een open discussieklimaat in de klas. Daarnaast leren de leerlingen ook te praten met mensen met een hele andere achtergrond, nationaal maar ook internationaal. Via het Popdat platform leren de leerlingen vragen te stellen aan mensen buiten hun eigen leefwereld.

Lees de folder met onze paketten.

Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.