Privacy

Privacy en veiligheid

De privacy van de gebruikers, de beveiliging van de gegevens en de betrouwbaarheid van de gegevens zijn van essentieel belang voor het goed functioneren van Popdat.


Privacy

 • Popdat gebruikt je gegevens alleen voor het peilen van je mening, het weergeven van je oordeel, het verzamelen van door jouw verkregen informatie of het uitwisselen van gegevens met anderen  deelnemers.
 • Als een vragenlijst niet anoniem is of als de locatie wordt doorgegeven staat dat altijd expliciet vooraf vermeld.
 • Je kunt altijd achterhalen wie er verantwoordelijk is voor de vragenlijsten, discussies en andere items.
 • Mocht er toch een inbreuk zijn op je privacy dan wordt je daar direct van op de hoogte gesteld.
 • Popdat is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en voldoet altijd aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene verordening gegevensbescherming


Beveiliging

 • Alle internet verbindingen komen tot stand met een SSL beveiliging.
 • Popdat wachtwoorden zijn alleen bekend bij de gebruikers.
 • Er is onafhankelijk toezicht op de beveiligingsmaatregelen.
 • De data is opgeslagen in beveiligde datacentra in landen bij providers met een hoge standaard in beveiliging.


Integriteit

 • Bij het gebruik van Popdat moet je bewust zijn dat manipulatie van computersystemen mogelijk is. 
 • Popdat stelt zijn code ter controle beschikbaar aan de gebruikers.
 • Andere partijen worden actief uitgenodigd om controles uit te oefenen.
 • Alle data wordt nu bewaard op servers in Nederland met een degelijke back-up.
 • De servers hebben een uptime van 99,95%.